Pilon 2: Riscul de mediu în activitatea de creditare

ProCredit Bank se angajează să finanţeze proiecte sustenabile şi prietenoase mediului. Iată de ce, noi analizăm cererile de credit într-un mod care permite evaluarea impactului asupra mediului şi respectarea standardelor de sănătate şi securitate.
 
ProCredit Bank a implementat un sistem de management al riscurilor ecologice si sociale, ce afectează mediul ProCredit Bank, fiind bazat pe evaluarea continuă a portofoliului de credite, care trebuie să fie în conformitate cu criteriile de mediu. Descrierea detaliată a sistemului este prezentată aici. Se efectuiază o analiză în profunzime a tuturor activităţilor economice care ar putea implica riscuri de mediu, iar cererile de împrumut de la întreprinderile implicate în activităţi care sunt considerate periculoase pentru mediul înconjurător şi care apar pe lista de excludere a instituţiei noastre sunt respinse.
Acordând o atenție sporită aspectelor de mediu și sociale în procesul de creditare, ProCredit Bank, ridică nivelul de conștientizare în rândul clienților săi aferent acestor aspecte.
 
 
Problemele de mediu sunt o componentă esenţială a pregătirii profesionale a angajaţilor ProCredit Bank. Acest lucru le permite să evalueze impactul social şi cel de mediu produs de activitatea afacerii clientului. În mod regulat sunt desfăşurate training-uri speciale, în urma cărora personalul băncii efectuiază o analiză aprofundată a activităţilor economice care implică riscuri de mediu.