Declaraţia de conformitatea cu cerinţele împotriva spălării banilor

În abordarea sa de afaceri în calitate de grup bancar transparent şi social responsabil, ProCredit se angajează ferm să participe în eforturile internaţionale de a preveni spălarea banilor, finanţarea terorismului şi alte acţiuni pedepsite prin lege.
 
ProCredit Holding, compania-mamă a grupului ProCredit, este amplasată în Frankfurt pe Main, Germania. Grupul ProCredit este supravegheat de către Autoritatea Federală Germană de Supraveghere Financiară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).
 
Republica Federală Germană a adoptat legi şi reguli proiectate să implementeze directivele împotriva spălării banilor ale Uniunii Europene (UE) şi standardele stabilite de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională. BaFin de asemenea este membru al Comitetului Basel pentru Supravegherea Bancară şi aderă la standardele acestuia, la instrucţiunile de supraveghere, precum şi la cele mai bune practici recomandate.
 
Toate instituţiile ProCredit sunt supuse celor mai înalte standarde de prevenire a spălării banilor (AML). Grupul împărtăşeşte programul împotriva spălării banilor (AML), proiectat şi supravegheat de către ProCredit Holding în conformitate cu regulile germane şi standardele internaţionale privind prevenirea spălării banilor, finanţării terorismului precum şi a altor acţiuni pedepsite prin lege. Adiţional, toate instituţiile ProCredit corespund legilor şi regulamentelor locale în ţările în care operează.
 
În cadrul grupului ProCredit pentru prevenirea spălării banilor, finanţării terorismului şi a altor acţiuni pedepsite prin lege se asigură următoarele:
 
  • Numirea unui specialist pentru prevenirea spălării banilor (AML)

Fiecare bancă ProCredit numeşte un specialist pentru prevenirea spălării banilor care este responsabil pentru raportarea regulată Comitetului de Conducere a băncii respective, precum şi specialistului AML la nivel de grup din cadrul ProCredit Holding.

 

  • Procedurile consecvente de precauţie sporită privind cunoaşterea clienţilor  
Toate băncile ProCredit aplică o abordare strictă „Cunoaşte clientul tău” şi „Cunoaşte corespondentul tău” în procedurile sale de precauţie sporită privind cunoaşterea clienţilor şi a băncilor corespondente.
 
 
  • Instruirea şi gradul de conştientizare
Instruirile personalului responsabil de prevenirea spălării banilor au loc în mod regulat pentru tot personalul ProCredit, atunci când aderă la grup şi ulterior la intervale regulate în cadrul planului de instruire a băncii respective. Măsurile de instruire AML sunt completate de un program de instruire la distanţă pentru a menţine un nivel înalt de conştientizare privind semnele de spălare a banilor, finanţarea terorismului şi activităţilor criminale printre toţi angajaţii.
 
 
  • Clasificarea clienţilor conform nivelului de risc
Toate băncile ProCredit menţin clasificarea clienţilor săi conform riscului asociat, pentru a evalua riscurile aferente spălării banilor, finanţării terorismului şi activităţilor criminale, şi aplică procedurile corespunzătoare de monitorizare şi precauţie.
 
 
  • Monitorizarea datelor clienţilor, tranzacţiilor şi a conturilor
Pentru a descoperi potenţialele activităţi suspicioase, toate băncile ProCredit utilizează un sistem de monitorizare IT, implementat la nivel de grup, şi aplică standarde consistente pentru monitorizarea datelor şi tranzacţiilor. Toate băncile ProCredit se alătură la sancţiunile şi embargourilor naţionale şi internaţionale.
 
 
  • Raportarea activităţii suspicioase
Specialiştii AML din toate băncile ProCredit raportează activităţile suspicioase unităţilor sale locale de Inteligenţă Financiară şi altor autorităţi în corespundere cu regulamentele locale, precum şi specialistului AML la nivel de grup.
 
Băncile ProCredit nu deţin conturi bancare anonime, ascunse sau în bănci fictive şi respectă toate regulile aplicabile la îngheţarea bunurilor, păstrarea şi arhivarea documentelor.
 
În plus, organizarea structurală şi procedurală pentru prevenirea spălării banilor, finanţării terorismului şi altor acţiuni pedepsite prin lege este supusă anual auditului la toate băncile ProCredit, precum şi la nivel de grup la ProCredit Holding.
 
Informaţie importantă pentru clienţii noi
 
Cu scopul de a lupta împotriva finanţării terorismului şi împotriva activităţilor de spălare a banilor, la deschiderea unui cont sau iniţierea oricărei alte afaceri cu un client nou, fiecare bancă ProCredit înregistrează şi verifică informaţia pentru a identifica acel client, fie că este persoană fizică sau juridică.
 
Vă rugăm să atrageţi atenţia că angajaţii ProCredit vor solicita numele, adresa, data naşterii şi alte informaţii ce îi va permite băncii să vă identifice. De asemenea, banca va solicita să prezentaţi actele ce confirmă identitatea dvs., şi vor pune întrebări despre beneficiarul final al tranzacţiilor dvs. şi sursele fondurilor.
 
Certificarea Actului PATRIOT
 
În corespundere cu Actul PATRIOT al S.U.A. şi regulile finale emise de către departamentul SUA al Trezoreriei, o bancă americană sau un broker-dealer pentru operaţii cu hârtii de valoare („Instituţie Acoperită Financiar”) este obligat să obţină informaţie anumită de la orice “Bancă străină” unde are un cont corespondent.
 
În conformitate cu regulile finale, băncile ProCredit vor acorda cu plăcere un certificat al Actului PATRIOT. Pentru informaţii suplimentare, rugăm să contactaţi: