Grupul ProCredit raportează rezultate ferme și își consolidează în continuare poziția pe piață în prima jumătate a anului 2019

  • Creșterea brută a portofoliului de credite cu 5,0%  (217 mil. EUR);

  • Creșterea veniturilor nete din dobânzi și comisioane comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent;

  • Rezultat consolidat de 22,9 mil. EUR (primul semestru 2018: 26,7 mil. EUR), la nivelul așteptat  de grup;

  • Prelungirea acorduri de cooperare încheiate cu instituții internaționale, cum ar fi FEI și IFC, pentru a finanța investiții inovatoare și ecologice de către IMM-uri pe piețele emergente în care grupul își derulează activitatea lucrează;

  • Confirmarea prognozei pe întregul an.

Frankfurt at Main, 14 august 2019 - Pentru ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) și băncile ProCredit, care activează în sud-estul și estul Europei, prima jumătate a anului financiar de exercițiului a fost în conformitate cu așteptările companiei. Poziționat pe piețele în care activează ca ”Hausbank” pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), portofoliul de credite brute al grupului ProCredit din crescut cu 217 milioane EUR (+ 5%) la 4,6 miliarde EUR de la începutul anului.

 

În ceea ce privește creditele, grupul se concentrează pe finanțarea durabilă a investițiilor către IMM-uri inovatoare, cu structuri stabile și formalizate. Un accent deosebit este pus pe promovarea investițiilor ecologice, finanțarea producției locale și consolidarea sectorului agricol. 93% din credite ale grupului ProCredit sunt eliberate întreprinderilor.

 

La sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2019, volumul depozitelor clienților a fost de 3,9 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o creștere de 63 milioane EUR (1,7%) față de anul precedent. Depunerile de la clienți Persoane Fizice la fel au crescut, acoperind scăderea înregistrată in anul 2018, reflectând evoluția pozitivă drept urmare a implementării de către întregul grup a strategiei  ProCredit Direct.

 

Datorită creșterii portofoliului, venitul net din dobânzi a înregistrat o creștere în prima jumătate a anului 2019, până la 92,7 mil. EUR (primul semestru 2018: 92,1 mil. EUR). Marja netă a dobânzii la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2019 a înregistrat la același nivel ca la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, punând bazele creșterii venitului net din dobânzi odată cu creșterea viitoare a portofoliului.

 

Cheltuielile pentru provizioane privind riscul de credit au crescut în fiecare an până la 4,1 mil. EUR în prima jumătate a anului 2019 (primul semestru 2018: -0,1 mil. EUR). În ansamblu, însă, calitatea portofoliului prezintă o îmbunătățire continuă. La 2,9%, Ponderea creditelor neperformante din portofoliul total de credite a arătat o ușoară scădere atingând nivelul de 2,9% comparativ cu sfârșitul anului anul precedent (31 decembrie 2018: 3,1%). Rata de acoperire a riscurilor s-a îmbunătățit și în prima jumătate a anului 2019, de la 90,8% la 31 decembrie 2018 la 94,9% la 30 iunie 2019. Casările nete din prima jumătate a anului 2019 au rămas la nivelul lor obișnuit foarte de 0,1%.

 

Venitul net din comisioane a crescut cu 1,8 mil. EUR (7,4%), până la 25,8 mil. EUR (primul semestru 2018: 24,0 mil. Euro). Această creștere este în datorată implementării la nivel de grup  a strategiei Direct Banking.

 

Creșterea cheltuielilor operaționale cu 2,1 mil. EUR la 83,5 mil. EUR (H1 2018: 81,4 mil. EUR) s-a datorat în principal cheltuielilor cu activități de marketing în legătură cu strategiea Direct Banking.

 

Rezultatul din activități întrerupte de -1,5 milioane EUR cuprinde în principal pierderile anticipate din vânzarea planificată a ProCredit Bank Columbia, care în prezent așteaptă aprobarea autorităților din Columbia.

 

Rezultatul total consolidat al grupului ProCredit pentru prima jumătate a anului 2019 a fost de 22,9 milioane EUR. Fiind cu 3,8 mil. EUR mai mică decât anul precedent (primul semestru 2018: 26,7 mil. EUR), ceea ce este în limitele așteptărilor.

 

La 70,7%, raportul dintre costuri și venituri, al grupului ProCredit, pentru prima jumătate a anului 2019 din operațiunile sale continue a fost ușor peste nivelul anului precedent (primul semestru 2018: 70,2%). Rata de capitalului de gradul 1 de 14,3%, la 30 iunie 2019, a rămas la același nivel ca la sfârșitul anului 2018.

 

Portofoliul de credite ”verzi”  al grupului a înregistrat o creștere puternică în prima jumătate a anului 2019, crescând cu 34 milioane EUR atingând 711 milioane EUR. La momentul de fașă reprezintă 15,6% din totalul portofoliului de credite. Acest lucru subliniază importanța deosebită pe care grupul o acordă finanțării investițiilor ecologice și durabile ale clienților săi.

 

Datorită orientării sale spre conlucrarea cu IMM-urile din sud-estul și estul Europei, pe parcursul anului financiar 2019, grupul ProCredit a reușit să încheie acorduri suplimentare de cooperare cu instituții internaționale al căror directive includ susținerea IMM-urilor din aceste regiuni.

 

În iulie 2019, cooperarea cu Fondul European de Investiții (FEI) pentru promovarea împrumuturilor pentru IMM-urile inovatoare din Europa de Est și de Sud-Est prin programul de garanție InnovFin a fost extinsă suplimentar cu 800 milioane EUR, atingând volumul total la 1,6 miliarde EUR. Acest lucru va sprijini ambițiile grupului ProCredit de a-și dezvolta portofoliul de împrumuturi pentru IMM-uri într-un mod eficient în ceea ce privește activele ponderate la risc, oferind în același timp garanții de înaltă calitate.

 

În mai 2019, a fost semnat un acord cu Fondul Internațional pentru Cooperare (IFC) al Băncii Mondiale pentru a plasa 90 milioane USD în credite ”verzi”. Acordul stabilește un punct de reper în finanțarea investițiilor ecologice pentru IMM-uri în Europa de Est în domeniile eficienței energetice, energiei regenerabile și măsurilor ecologice.

 

Conducerea grupului confirmă prognoza de creștere de 10-13% a portofoliului brut de credite. De asemenea, grupul își reiterează prognoza privind raport dintre costuri și venituri sub 70% și un rezultat consolidat între 48 de milioane și 55 de milioane EUR. Se estimează că raportul de capital de grad 1 al capitalului propriu (CET1) va continua să depășească 13%.

 

Raportul semestrial al grupului este disponibil în limba germană și engleză pe pagina web al ProCredit Holding, în compartimentul Relații cu investitorii, la: http://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-publications...

 

Contacte:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

Despre ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, este compania-mamă a grupului orientat spre dezvoltare ProCredit, format din bănci comerciale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM-uri). Pe lângă concentrarea operațională pe Europa de Sud-Est și de Est, grupul ProCredit este prezent și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei de Valori din Frankfurt. Acționarii de bază din cadrul ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (instrumentul de investiții pentru personalul ProCredit), DOEN Participaties BV, KfW Development Bank și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie superioară a grupului, în conformitate cu Legea bancară germană, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și Bundesbank. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul nostru web: www.procredit-holding.com.

 

Declarațiile privind așteptările de viitor

Acest raport include și așteptări de viitor. Declarații anticipative sunt declarații care nu descriu evenimentele din trecut. Acestea includ declarații privind așteptările ProCredit Holding-ului, precum și ipotezele care stau la baza acestora. Declarațiile se bazează pe planurile, estimările și prognozele disponibile în prezent Managementul-ului ProCredit Holding. Declarațiile afirmative se referă, așadar, numai la data la care sunt făcute. ProCredit Holding nu își asumă obligația de a actualiza aceste declarații în cazul unor noi informații sau evenimente viitoare. Declarațiile anticipative implică în mod natural riscuri și incertitudini. Diverși factori pot influența rezultatele reale. Acești factori pot include perturbații majore în zona euro, o schimbare semnificativă a comerțului exterior sau a politicii monetare, o agravare a marjei ratei dobânzii sau fluctuații puternice ale cursului de schimb. În cazul apariției oricăruia dintre acești factori, impactul ar putea fi manifestat prin scăderea sau creșterea portofoliului de credite și prin creșterea creditelor datorate în restanță, ceea ce ar duce la o rentabilitate mai mică.