ProCredit Bank

ProCredit Bank

Linie de credit BEI pentru IMM şi MidCap

 

PROIECT DE FINANŢARE A ÎMM-urilor/ ÎNTREPRINDERILOR Mid-Cap DIN FONDURILE BĂNCII EUROPENE DE INVESTIŢII (BEI)

 

B.C.”ProCredit Bank” S.A., împreună cu Banca Europeană de Investiții, oferă ÎMM-urilor/ Întreprinderilor Mid-Cap o nouă facilitate de credit. Accesând aceste fonduri, clienții vor beneficia de o reducere de 0.25% la dobânda creditului contractat. 

Pentru a beneficia de aceste fonduri, clienții trebuie să corespundă următoarelor:

  • Să fie clasificată drept ÎMM sau Întreprindere Mid-Cap ;
  • Număr maxim de angajați: pentru ÎMM – până la 250 angajați; pentru Întreprinderi Mid-Cap - minim 250, maxim 3000 angajați;
  • Să-și desfășoare activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, aflat în controlul Guvernului Republicii Moldova;
  • Să-și desfășoare activitatea într-un sector eligibil (conform listei de coduri NACE (Clasificarea statistică a activităților Economice din Uniunea Europeană) pusă la dispoziție de către BEI);
  • Nu trebuie să detină cote părți din capitalul altor companii sau investiții în acestea;
  • Sub-Proiectul finanțat trebuie să respecte prevederile relevante ale legislației naționale și ale cerințelor BEI descrise în Declarația BEI privind principiile și standardele de mediu și sociale, în special în ceea ce privește mediul și achizițiile publice;
  • Să nu fie implicate în activitățile interzise de către legislația națională și/sau BEI;
  • Sub-proiectele și costurile propuse spre finanțare trebuie să corespundă anumitor criterii de eligibilitate.