ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centre

+373 22 27 07 07 for international calls

Legal address: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 65, office 901, MD-2001, Chișinău, Republic of Moldova

 

 

ProCredit Bank a luat o serie de măsuri de minimizare a consumului de energie electrice

Una din preocupările majore în activitatea ProCredit Bank constă în minimizarea impactului negativ asupra mediului înconjurător.

 

ProCredit Bank a devenit prima și singura bancă din Republica Moldova care a fost certificată în conformitate cu standardul ISO 14001: 2015 – standard recunoscut la nivel internațional pentru sistemele de management de mediu. Această certificare este o dovadă suplimentară că ProCredit Bank deține un sistem de management și protecție a mediului care respectă reglementările locale și internaționale și confirmă eforturile băncii de a promova implementarea legislației de mediu.

 

Fiind o Bancă social responsabilă în lucru nostru de zi cu zi, contribuim la promovarea culturii de economisire și responsabilității sociale. Acum, în perioada de criză energetică regională, acest lucru este și mai important.

 

Astfel, pentru a contribui și mai mult la eforturile comune de reducere a consumului energiei electrice, a fost deconectată iluminarea logourilor din cadrul sucursalelor și agențiilor Băncii pe perioada de noapte, iar iluminatul decorativ a fost oprit complet.

 

Totodată, de mai mulți ani Banca a implementat un șir de măsuri de minimizare a consumului de energie pe care continue să le mențină:

 

✔ Tot iluminatul interior și exterior este de tip LED.

✔ În toate oficiile băncii se folosește la maxim lumina naturală.

✔ Iluminatul exterior este controlat de sensori zi-noapte, iar cel interior, în zone cu aglomerația mai redusă, se pornește cu ajutorul senzorilor de mișcare și prezență.

✔ S-a redus la maxim numărul de echipamente de birou (printer, scanner), iar cele care se utilizează sunt de clasa de eficiență energetică A+.

✔ Calculatoarele PC au fost schimbate cu laptop-uri mai energo eficiente, care necesită o cantitate minimă de energie pentru funcționare.

✔ Dozatoarele de apă sunt dotate cu un sistem de economisire a energiei electrice, ce asigură încălzirea/răcirea apei în timpul orelor de lucru și oprirea lor completă după orele de lucru.

 

Încurajăm comunitatea de business și locuitorii Moldovei să ia măsuri de reducere a consumului de energie electrică. Suntem mereu alături pentru a identifica împreună cele mai potrivite soluții de finanțare a tranziției procesului de producere a afacerilor la unul mai energo eficient sau crearea energiei electrice proprii investind în panouri solare.

 

Împreună putem realiza mai mult!

Echipa ProCredit Bank