ProCredit Банк

ProCredit Банк

0800 000 10 Контакт-центр

+373 22 27 07 07 для международных звонков

 

 

Внимание, граждане Украины! / До уваги громадян України!

Уважаемые граждане Украины,

 

 

В связи со сложившейся напряженной ситуацией в Украине, ProCredit Bank доводит до сведения граждан Украины, находящихся в Республике Молдова, о мерах, предпринятых Банком для их поддержки:

 

  • Держатели карточки VISA, выпущенной украинскими банками, имеют возможность обналичить денежные средства в долларах США и ЕВРО без уплаты комиссии ProCredit Bank за снятие.

 

  • У Банка не установлены лимиты на операции с карточками, выпущенными в Украине. При этом учитывайте, что дневной лимит на снятие наличности зависит от условий банка эмитента карточки.

 

  • Зоны самообслуживания ProCredit Bank доступны круглосуточно 24/7. Пополнение банкоматов наличными осуществляется регулярно и в кратчайшие сроки, в зависимости от потребности.

 

  • Граждане Украины могут открывать текущие счета в ProCredit Bank согласно действующему законодательству, без комиссии за обслуживание.

 

  • Банк согласовывает с государственными учреждениями и другие возможности оказания помощи гражданам Украины, нуждающимся в поддержке.

 

 

Также хотим обратить Ваше внимание, что курс обмена валют по банковским картам VISA или Mastercard (при снятии или оплате) в эти дни более выгоден, чем обмен в валютной кассе. Обменный курс Вы можете проверить на официальном сайте операторов:

 

 

VISA: https://usa.visa.com/.../exchange-rate-calculator.html

Mastercard: https://www.mastercard.us/.../get.../convert-currency.html

 

 

За дополнительной информацией звоните 0800 000 10

С уважением,

Команда ProCredit Bank

Шановні громадяни України,

 

 

У зв’язку з напруженою ситуацією, яка склалась в Україні, ProCredit Bank доводить до відома громадян України, що знаходяться на території Республіки Молдова, заходи, прийняті Банком з метою їх підтримки:

 

  • Власники карток VISA, емітованих українськими банками, мають можливість зняти готівку у доларах США і ЄВРО без комісії ProCredit Bank за зняття.

 

  • Банк не має лімітів на операції з картками, випущеними в Україні. При цьому враховуйте, що денний ліміт зняття готівки залежить від умов банку емітента картки.

 

  • Зони самообслуговування ProCredit Bank доступні цілодобово. Поповнення банкоматів готівкою відбувається регулярно і у найкоротші строки, в залежності від потреби.

 

  • Громадяни України можуть відкривати поточні рахунки в ProCredit Bank згідно діючого законодавства, без комісії за обслуговування.

 

 

  • Банк погоджує з державними установами й інші можливості надання допомоги громадянам України, які потребують підтримки.

 

 

 

Також хочемо звернути Вашу увагу, що курс обміну валюти по банківських картках VISA чи Mastercard (при знятті чи оплаті) у ці дні більш вигідний, ніж обмін у валютній касі. Обмінний курс Ви можете перевірити на офиційному сайті операторів:

 

 

VISA: https://usa.visa.com/.../exchange-rate-calculator.html

Mastercard: https://www.mastercard.us/.../get.../convert-currency.html

 

 

За додатковою информацією дзвоніть 0800 000 10

З повагою,

Команда ProCredit Bank