ProCredit Банк

ProCredit Банк

0800 000 10 Контакт-центр

+373 22 27 07 07 для международных звонков

 

 

Principiile de responsabilitate socială ale ProCredit Bank – Împreună putem crea un viitor mai bun

Promovând etica în afaceri bazată pe standarde europene, Grupul ProCredit depune constant eforturi pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și promovarea unui model sustenabil de business, obținând astfel rating-ul ESG și încrederea clienților din țările în care operează.

 

Ce este ESG?

 

Abrevierea ESG vine de la „Environmental, Social and Governance” (mediu înconjurător, responsabilitatea socială și guvernarea) și reflectă măsurile întreprinse de o companie, impactul ei social și angajamentul pe care și l-a luat pe termen lung față de comunitate și mediul înconjurător. Indicatorii ESG sunt utilizați pentru a determina sustenabilitatea  companiei, care nu se referă doar la performanța financiară istorică. 

 

Rating ESG reflectă eforturile și performanța companiei referitoare la responsabilitățile sale sociale și de mediu. Acest lucru poate ajuta investitorii să identifice oportunități sau riscuri de afaceri,- care ar putea să nu fie detectate printr-o analiză financiară convențională.

 

 

Impactul ProCredit Bank în Moldova

 

Principiile „Ethical, Social and Enviromental” (etice, sociale și de mediu) au fost integrate în modelul de afaceri al ProCredit încă de la bun început. În Moldova, ca și în toate țările în care își desfășoară activitatea băncile ProCredit, tratarea cu respect și dintr-o perspectivă pe termen lung a colegilor, clienților, a societății și a mediului, sunt esențiale pentru filozofia și succesul nostru. Valorile corporative care ne definesc, fiind cele care creează fundamentul eticii noastre în afaceri.

 

Activitatea ProCredit Bank Moldova, fiind parte a grupului ProCredit, nu este condusă doar de profitabilitate; Banca desfășurând o analiză minuțioasă a impactului pe care ea și clienții săi îl au sau poate să-l aibă asupra societății și mediului înconjurător. Modelul de business al grupului se concentrează pe crearea unei relații stabile și de încredere pe termen lung cu clienții noștri. Cooperarea strânsă pe care o avem cu ei ne permite să înțelegem modelul lor de business și să le oferim asistență profesionistă, analizând cu atenție impactului afacerilor lor asupra mediului, precum și respectarea standardelor de sănătate și siguranță.

 

La nivel intern, creștem continuu gradul de conștientizare cu privire la impactul nostru asupra mediului înconjurător și identificăm soluții pentru a-l reduce, lucru ce presupune dezvoltarea unor măsuri adecvate pentru a scădea consumul de energie și resurse. Datorită măsurilor interne, grupul a reușit să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 56% în ultimii 4 ani. ProCredit Bank Moldova și-a redus consumul anual de energie cu 76% sau 2.5 milioane kWh, consumul de apă cu 79% sau 3.4 mii m3 și consumul de hârtie cu 94% sau 16.4 tone, totodată având în creștere volumul de credite şi depozite.

 

La moment, portofoliul creditelor „verzi” constituie 16,8% sau 28,8 milioane EUR din portofoliul creditar total al Băncii, fiind compus în mare parte din proiecte pentru energie regenerabilă, credite pentru eficiență energetică și alte măsuri ecologice. Acești factori demonstrează că grija ProCredit Bank Moldova pentru mediul înconjurător nu este doar un trend în vogă, dar o parte componentă a modului în care facem afaceri. Datorită specialiștilor noștri experimentați în domeniu, ProCredit Bank este considerat un partener de bază și încredere pentru creditarea „verde”.

 

Ca grup comercial de bănci orientat spre dezvoltare, ProCredit evaluează continuu relevanța acțiunilor sale în ceea ce privește conceptul de dezvoltare, care depășește cu mult noțiunea tradițională de creștere economică. Mai degrabă, acesta este legat de o înțelegere largă referitoare la responsabilitatea față de țările în care activăm.

 

În această ordine de idei, selectăm cu atenție clienții cu care dorim să lucrăm, iar echipa noastră, instruită la cel mai înalt nivel, le oferă servicii transparente și consultanță profesionistă, punându-se accent pe calitatea și relevanța acestora. Astfel, scopul nostru este să furnizăm servicii bancare moderne și inovatoare atât clienților business, cât și persoanelor fizice, cu care ne dorim să stabilim relații de colaborare pe termen lung.

 

Reducerea impactului negativ asupra mediului și promovarea activă a unui model sustenabil de afaceri, sunt părți integrante ale strategiei antreprenoriale a ProCredit, care nu se referă doar la creditare sau alte servicii financiare pentru clienți, dar și la activitățile zilnice ale instituțiilor.

 

Băncile ProCredit se poziționează ca „Hausbank” pentru afacerile mici și mijlocii ce presupune oferirea întregului spectru de servicii pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar și promovarea culturii economisirii printre persoanele fizice, pentru a contribui la combaterea principiului „cumpără acum, plătește mai târziu”, care, în țările în care operăm, este cel mai des asociat cu creditarea de consum iresponsabilă.

 

Iată de ce, grupul ProCredit își evaluează continuu acțiunile și deciziile, nu doar din perspectiva profitabilității și a necesităților clienților săi, dar și din punctul de vedere al impactul pe care l-ar putea avea asupra societății și a mediului înconjurător.

 

Cu sediul în Frankfurt, Germania, compania-mamă a grupului, ProCredit Holding AG & Co. KGaA, este responsabilă de managementul strategic, ajustarea capitalului, raportarea, gestionarea riscurilor și organizarea corectă a grupului din perspectiva afacerilor.

 

Viziunea de dezvoltare a grupului presupune gestionarea conștientă a amprentei ecologice și sociale a investițiilor, promovarea tehnologiilor, a educației și crearea locurilor de muncă. Din acest motiv, ne concentrăm pe colaborarea cu întreprinzătorii mici și mijlocii inovatori și cu persoanele fizice, care, la fel ca noi, au realizat că investițiile pe termen lung generează o creștere economică sigură, inclusiv pentru generațiile următoare.

 

 

Conformarea cu principiile internaționale de sustenabilitate

 

Grupul ProCredit și-a luat angajamentul  să raporteze rezultatele și inițiativele ESG în conformitate cu standardele Global Reporting Initiative (GRI), fiind membru al Programului UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).

 

Ca parte a eforturilor sale de evaluare a riscurilor climatice și de limitare a impactului asupra schimbărilor climatice, grupul ProCredit s-a angajat să măsoare și să publice emisiile de gaze cu efect de seră asociate portofoliului său creditar și investițional, în conformitate cu standardele Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

 

În 2022, grupul ProCredit s-a alăturat Alianței Bancare Net-Zero, angajându-se să stabilească obiective de reducere a emisiilor pe termen scurt și lung la nivelul întregii companii, în conformitate cu inițiativa Science Based Target (SBTi). Pe lângă aceasta, grupul s-a alăturat UN Global Pact pentru a-și alinia operațiunile și strategiile la zece principii universal acceptate în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupție, precum și pentru a lua măsuri în sprijinul subiectelor cuprinse în UN’s Sustainable​ Development Goals (SDGs). Nu în ultimul rând, în conformitate cu rolul său de  pionier în efortul global de reducere a producției de plastic, grupul ProCredit face parte din Finance Leadership Group on Plastics convocat de UNEP FI, care are drept scop finisarea poluării cu plastic până în 2024.

 

 

Ratingul ESG și raportarea grupului ProCredit

 

Grupul ProCredit este monitorizat în mod regulat de agențiile internaționale de rating ESG, precum ISS ESG, MSCI ESG Research şi Edison Investment Research. Pentru mai multe informații despre rating-ul ProCredit Holding, vă rugăm să accesați: https://www.procredit-holding.com/rating/ şi pentru raportul holding-ului: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/our-share/esg-research/

 

Rapoartele pozitive furnizate de agențiile de rating confirmă sustenabilitatea afacerii noastre.

 

 

Sistemul Managementului de Mediu al ProCredit (SMM)

 

Grupul ProCredit a dezvoltat și a implementat un SMM care se sprijină pe trei piloni – managementul intern de mediu, managementul riscurilor sociale și de mediu în creditare și creditarea „verde”. Acest sistem nu urmărește doar reducerea impactului negativ intern și extern al grupului, dar și promovarea creditelor și investițiilor cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

 

Managementul intern de mediu urmărește îmbunătățirea performanței  „verzi” a instituției pe interior, lucru pe care îl realizăm prin implementarea măsurilor de reducere a consumului de energie și resurse. Cheia pentru atingerea acestui obiectiv constă în creșterea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu în rândurile personalului.

 

Managementul riscului social și de mediu în creditare, constă în reducerea impactului extern al băncilor ProCredit asupra mediului, cauzat de activitățile de creditare. Din acest motiv, există o Listă de Excludere la nivel de grup, care face parte și din Codul de Conduită al Băncilor și care conține activități specifice care au un impact negativ asupra societății și/sau mediului. Prin urmare, Banca nu finanțează astfel de activități și nici nu se angajează în relații de afaceri cu companiile care le desfășoară.

 

Pilonul pentru creditarea „verde”, servește la îmbunătățirea performanței de mediu a grupului ProCredit. În acest scop, banca oferă servicii speciale de creditare pentru a încuraja investițiile în eficiența energetică, în energia regenerabilă și alte activități favorabile pentru mediu.

 

Împreună putem crea un viitor mai bun.