ProCredit Bank

ProCredit Bank

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

 
Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă este unul din organismele internaţionale de finanţare ce acordă suport ţărilor în finanţarea diverselor activităţi desfăşurate în ramura agriculturii şi ramura procesării agricole. Potenţialii beneficiari în cadrul programelor sunt întreprinderile mijlocii cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică din toate unităţile teritoriale ale Republicii Moldova cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.
 
Banca ofera credite din mijloacele de refinanţare ale Directoraului Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor în cadrul următoarelor programe de finanţare ale FIDA:
 
1. Programul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (FIDA 1)
 
Caracteristici:
Scopul
- plantarea viilor şi livezilor
- producerea prelucrarea ambalarea produselor agricole
- colectarea, păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific)
- producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere
- procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare
- dezvoltarea efectivului de animale şi păsări
- acordarea serviciilor mecanizare agricole (arat, semanat, etc)
- ateliere pentru întreţinerea reparaţia tehnicii agricole şi altor facilităţi săteşti
- servicii de depozitare şi păstrare a roadei
- servicii mecanizate agricole, alte activităţi de dezvoltare a agriculturii şi spaţiului rural
Suma  Până la 500 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
Termen
- Până la 5 ani
- Până la 15 ani pentru investiţii orientate în plantaţii multi anuale
Contribuția clientului

 Minimum 10% din valoarea investiţiei

 
 
2. Programul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA 2)

Caracteristici:

Scopul
- plantarea viilor şi livezilor
- producerea, prelucrarea ambalarea produselor agricole
- colectarea, păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific)
- producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere
- procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare
- dezvoltarea efectivului de animale şi păsări
- acordarea serviciilor mecanizare agricole (arat, semanat, etc)
- ateliere pentru întreţinerea reparaţia tehnicii agricole şi altor facilităţi săteşti
- servicii de depozitare şi păstrare a roadei
- servicii mecanizate agricole
- alte activităţi de dezvoltare a agriculturii şi spaţiului rural
Suma  Până la 250 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
Termen
- Până la 7 ani
- Până la 15 ani pentru investiţii orientate în plantaţii multianuale
Contribuția clientului
 Minimum 20% din valoarea investiţiei
 
 
3. Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (FIDA 3) 
 
Caracteristici:
Scopul
- plantarea viilor şi livezilor
- producerea, prelucrarea ambalarea produselor agricole
- colectarea, păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific)
- producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere
- procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare
- dezvoltarea efectivului de animale şi păsări
- acordarea serviciilor mecanizare agricole (arat, semanat, etc)
- ateliere pentru întreţinerea reparaţia tehnicii agricole şi altor facilităţi
săteşti
- servicii de depozitare şi păstrare a roadei
- servicii mecanizate agricole
- alte activităţi de dezvoltare a agriculturii şi spaţiului rural
Suma  Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
Termen
 Până la 15 ani - proiecte investiționale

Contribuția clientului

 Minimum 20% din valoarea investiţiei
 
 
4. Programul Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA 4) 
 
Caracteristici:
Scopul
- Investiţii în horticultură:
- plantare/întreţinerea/viilor şi livezilor
- producerea răsadului şi materialului săditor pomicol/viticol
- construcţia restabilirea serelor/sistemelor de încălzire
- dezvoltarea ori restabilirea sistemelor de irigare pentru dezvoltarea horticulturii
- păstrarea şi ambalarea produselor horticole direct de producător
- servicii mecanizate aferente dezvoltării horticulturii
- procesarea produselor horticole
- ambalarea transportarea produselor horticole
- construcţia restabilirea facilităţilor de păstrarea a produselor horticole
- alte activităţi de dezvoltare a agriculturii şi spaţiului rural
Suma  Până la 250 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
Termen
 Până la 5 ani
Contribuția clientului
 Minimum 20% din valoarea investiţiei
 
 
5. Programul Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (FIDA 5)
 
Caracteristici:
Scopul
-producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor silvice, seminţelor şi a materialului săditor
- producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă
- echipamente agricolesisteme de irigare şi sere
- servicii agro-tehnice
- construcţia/reparaţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole
- alte activităţi de dezvoltare a agriculturii şi spaţiului rural
Suma  Până la 250 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR
Termen
 Până la 8 ani
Contribuția clientului 
 Minimum 20% din valoarea investiţiei

 

Ratele procentuale pot fi vizualizate în Compartimentul Dezvăluirea informației

 

 

Suntem bucuroși să ne dezvoltăm împreună cu Dvs.!
ProCredit Bank. Banca pe care puteți conta.