ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Garanţii bancare

 

 

Noi conștientizăm importanța parteneriatelor de încredere într-o afacere de succes și de durată, iar pentru a le menține și a stabili parteneriate noi, B.C. ProCredit Bank S.A. Vă oferă sprijinul său prin acordarea garanțiilor bancare, instrument ce contribuie la ridicarea nivelului de credibilitatea și încredere a partenerilor Dvs. în afacerea pe care o administrați.

 

 

 

 

 

 

Ce presupune o garanție bancară?

O garanție bancară este un serviciu ce oferă beneficiarului acestuia siguranța că obligațiile financiare asumate de către partenerul său (ordonatorul garanției) în cadrul unei tranzacții vor fi respectate și îndeplinite. 

 

Care sunt avantajele utilizării unei garanții bancare?

  • oferă posibilitatea negocierii unor condiții contractuale mai avantajoase;
  • facilitează obținerea unui avans înaintea livrării mărfurilor;
  • garanția bancară reflectă încrederea băncii față de afacerea clientului, și indirect certifică soliditatea acesteia;
  • asigură protecția contra riscurilor comerciale de neexecutare sau executare defectuoasă a contractului de către partenerul contractual;
  • reduce riscul legat de neîncasarea contravalorii bunurilor exportate;
  • asigură protecția împotriva riscului de pierdere a unui avans;
  • posibilitatea evitării efectuării plțăilor în avans;
  • oferă posibilitatea evitării imobilizării mijloacelor bănești.

 

Cum funcționează o garanție bancară?

 

Motive în plus ca să alegi ProCredit Bank:

 

  • Finanțarea afacerii

Daca aveți în derulare contracte comerciale de livrare a mărfurilor sau prestare a serviciilor, puteți obtine un produs creditar care permite atât emiterea scrisorilor de garanție cât și finanțarea activității curente.

 

  • Dedicare și expertiză

Aducem în relația cu clienții cunoștințele și experiența noastră. Pornind de la nevoile afacerii Dvs., vă oferim produsele bancare cele mai potrivite pentru a vă susține planurile de dezvoltare. Le puteți accesa usor prin intermediul echipei de consultanți dedicați.

 

Ce tip de garanție să utilizez?

Poți beneficia de una din garanțiile de mai jos:

         

Tip

Scop

Garanţie de plată

Se utilizeaza în scopul asigurării efectuării plății pentru bunurile/serviciile procurate

Garanție de participare la licitaţie sau de ofertă

Asigură onorarea obligațiilor contractuale asumate de către Ofertant, în cadrul unui tender, față de organizatorul acestuia

Garanţie de restituire a avansului

În cazul achitării unui avans de către importator, garanția data asigură restituirea acestuia dacă exportatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale

Garanţie de bună execuţie

Asigura buna execuție a condițiilor contractuale asumate de către exportator: prestare de servicii/livrare de bunuri

 

Garanţie de admitere temporară (de vamă)

 

 

Garanția dată asigură plata taxelor vamale în cazul când bunurile aduse în țară cu scopul efectuării anumitor lucrări nu sunt returnate în țara de origine

 

Garanţie indirectă

Servește drept gaj în cazul în care beneficiarul solicită emiterea unei garanții de către o bancă terță

ProCredit Bank emite garanţii finanţate de bancă, precum şi garanţii în baza unui gaj constituit în formă de depozit bancar. Banca de asemenea primește garanții bancare in favoarea clienților săi.

 
Cerere garanție bancară
Model cerere garanție bancară îndeplinit