ProCredit Bank

ProCredit Bank

Dezvaluirea Informatiei

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Activitatea sucursalelor şi agenţiilor

Sucursalele ProCredit Bank desfăşoară următoarele activităţi financiare:

 

a) atragerea de depozite şi de alte fonduri rambursabile;

b) acordarea de credite, printre altele: credite de consum, contracte de credit legate de bunuri imobile, factoring cu sau fără recurs, finanţarea tranzacţiilor comerciale (inclusiv forfetare);

c) leasing financiar;

d) prestarea serviciilor de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

e) emiterea şi administrarea cecurilor de călătorie, cambiilor şi altor instrumente de plată în măsura în care o astfel de activitate nu se încadrează la lit.d);

f) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;

g) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu oricare dintre următoarele: instrumente ale pieţei monetare (cecuri, efecte de comerţ, certificate de depozit etc.); valută străină; contracte futures şi contracte cu opţiuni pe instrumente financiare; instrumente avînd la bază cursul de schimb şi rata dobînzii; valori mobiliare şi alte instrumente financiare;

h) participarea la emisiunile de valori mobiliare şi alte instrumente financiare şi prestarea de servicii legate de aceste emisiuni;

i) consultanţa acordată persoanelor juridice cu privire la structura capitalului social, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, precum şi consultanţă şi servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de persoane juridice;

j) brokeraj monetar (intermediere pe pieţele interbancare);

k) administrarea de portofolii şi consultanţa legată de aceasta;

l) custodia şi administrarea de instrumente financiare;

m) servicii de informaţii privind creditele;

n) servicii de păstrare în casete de siguranţă;

o) emiterea de monedă electronică în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

p) acordarea de servicii de agent bancassurance.

 

Agenţiile ProCredit Bank desfăşoară următoarele activităţi financiare:

 

1) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală, recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii/modificării/închiderii contului de depozit;

2) acordarea serviciilor de încasări, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală;

3) operațiuni de schimb valutar în conformitate cu prevederile Legii nr.62/2008 privind reglementarea valutară;

4) operațiuni cu cecuri de călătorie;

5) acordarea serviciilor de păstrare în casete de siguranță;

6) acordarea serviciilor aferente transferului de credit: recepționarea, prelucrarea documentelor de plată, încasarea mijloacelor bănești, în cazul în care clientul nu are deschis cont bancar și transmiterea tuturor datelor spre executare către sucursală sau sediul central al băncii;

7) operațiuni de administrare a debitării directe: recepționarea, prelucrarea documentelor de plată și transmiterea tuturor datelor spre executare către sucursală sau sediul central al băncii, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală;

8) operațiuni de deservire a deținătorilor de carduri bancare, inclusiv prin intermediul POS terminalelor instalate la sediul agenției: eliberarea numerarului, suplinirea contului cu numerar, asigurarea posibilității de efectuare a plăților prin intermediul cardurilor, recepționarea și prelucrarea documentelor și a datelor aferente deschiderii contului de card, eliberarea cardului etc.;

9) acordarea serviciilor aferente remiterilor de bani, în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de bancă cu sistemele de remitere de bani;

10) acordarea serviciilor de consultanță prevăzute în licența eliberată băncii;

11) operațiuni de recepționare, prelucrare și eliberare a documentelor și a informațiilor necesare pentru acordarea și supravegherea creditelor, realizarea acțiunilor în vederea rambursării (recuperării) creditelor și a altor creanțe ale băncii, precum și pentru efectuarea altor operațiuni cu clienții;

12) acordarea de servicii de agent bancassurance în baza contractelor încheiate și/sau gestionate de sucursală.

 

Suntem bucuroşi să vă vedem în oricare din oficiile ProCredit Bank.