ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

În atenția acționarului unic al Băncii

AVIZ

 

B.C. “ProCredit Bank” S.A., înregistrată la 25.10.2007 cu IDNO 1007600059183, având sediul la bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt, 65, of. 901, Chişinău, MD-2001, Republica Moldova, aduce la cunoştinţa publicului că la data de 20 iunie 2024 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor B.C. “ProCredit Bank” S.A., la care acționarul unic al Băncii – ProCredit Holding AG a decis:

 

-              Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

-              Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului Băncii

-              Examinarea și aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, auditat de Societatea de Audit „ BDO Audit & Consulting "  S.R.L.

-              Reevaluarea anuală a membrilor Consiliului Băncii

-              Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2024 și stabilirea remunerației pentru serviciile prestate de aceasta

-              Aprobarea profitului anual al Băncii pentru anul 2023, aprobarea formării capitalului de rezerva precum și aspecte de repartizare a dividendelor pentru anul 2023

-              Aprobarea Regulamentului Consiliului Băncii

-              Aprobarea cuantumului remunerației anuale a membrilor Consiliului Băncii

 

 

Comitetul de Conducere

al B.C. ”ProCredit Bank” S.A.”