ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Aviz privind privind tranzacţia cu conflict de interese

Banca Comercială ProCredit Bank S.A.

Informaţie privind tranzacţia cu conflict de interese

(art.86 din Legea privind societăţile pe acţiuni 1134-XIII din 02.04.1997)

Descrierea tranzacţiei cu conflict de interese

Garanţii, încheierea fidejusiunii

Valoarea tranzacţiei cu conflict de interese

15 Milioane EUR

Descrierea situaţiei care conduce la crearea conflictului de interese

Acţionar al Băncii

Bunurile, serviciile, drepturile, instrumentele financiare sau orice alte active aferente tranzacţiei cu conflict de interese

Garanţie, primirea fidejusiunii

Persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei cu indicarea numelui sau denumirii acesteia

ProCredit Holding AG & Co. KGaA

 

Cota acţiunilor cu drept de vot deţinută de persoana interesată în efectuarea de către societate a tranzacţiei şi/sau de persoanele afiliate ale acesteia

100%

 

Organul de Conducere

al B.C. ProCredit Bank S.A.