ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Grupul ProCredit își consolidează poziția pe piață înregistrând un profit net mai mare în 2018

Grupul ProCredit își consolidează poziția pe piață înregistrând un profit net mai mare în 2018

• Portofoliul de credite a crescut cu 12,3% atingând 4,4 miliarde EUR în 2018, în conformitate cu așteptările (2017: 8,0%);

• Rezultatul consolidat pentru anul 2018 a crescut cu 13,3% înregistrând 54,5 milioane EUR (2017: 48,1 milioane EUR);

• Implementarea conceptului Direct Banking pentru clienții persoane fizice a dus la o creștere de 13,9% a veniturilor nete din comisioane, atingând suma de  52,2 milioane EUR (2017: 45,8 milioane EUR);

• Rentabilitatea capitalului propriu în 2018 a constituit 7,6% atingând nivelul prognozat  (2017: 7,1%);

• Pentru următoarea Adunare Generală Anuală va fi recomandată o stabilirea sumei de achitare a  dividendelor în mărime de 0,30 EUR per acțiune.

Frankfurt pe Main, 27 martie 2019 - Grupul ProCredit, care include compania-mamă  a grupului de bănci ProCredit și care activează în Europa de Sud-Est și Europa de Est, a înregistrat în 2018 încă un an financiar de succes. Portofoliul de credite al grupului ProCredit a crescut cu 12,3%, sau cu 482 milioane EUR, atingând la 4,4 miliarde EUR în perioada de raportare (31 decembrie 2017: 3,9 miliarde EUR, creștere în 2017: 8% sau 281 milioane EUR). Creșterea puternică a portofoliului în 2018 subliniază poziționarea cu succes a băncilor ProCredit ca Hausbanks pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Rezultatul consolidat sa îmbunătățit cu 13,3% până la 54,5 milioane EUR în anul anterior financiar (2017: 48,1 milioane EUR). Rentabilitatea capitalului propriu în anul 2018 a fost de 7,6% (2017: 7,1%) și, astfel, se situează în limitele prognozate de 7,5% - 8,5%. Creșterea cu 0,5 puncte procentuale față de anul precedent sa realizat în ciuda creșterii substanțiale a capitalului propriu. Grupul ProCredit a obținut astfel o accelerare a creșterii și a profitabilității prognozată pentru anul 2018.

Creșterea portofoliului de credite a fost însoțită de o îmbunătățire calității acestuia. Ponderea creditelor neperformante în portofoliul total de credite a scăzut pe parcursul anului 2018 de la 4,5% la 31 decembrie 2017 la 3,1% la 31 decembrie 2018. Rata de acoperire a riscurilor pentru creditele neperformante a crescut la 90,8% data bilanțului (31 decembrie 2017: 84,6%).

Creditele ”verzi”, pe care băncile ProCredit le oferă pentru susținerea investițiilor responsabile față de mediu înconjurător, au înregistrat o evoluție pozitivă, cu o rată de creștere de 38,5%, depășind astfel creșterea portofoliului total de credite. La 31 decembrie 2018, creditele verzi au constituit 15,4% din portofoliul total de credite (31 decembrie 2017: 12,6%).

Conceptul Direct Banking pentru clienți persoane fizice a fost implementat, pe parcursul anului  2018, pe deplin în toate băncile ProCredit și este vazut ca o dezvoltare pozitivă pentru clienți și pentru întregul grup, deoarece a permis economii semnificative de costuri. La fel, această evoluție a contribuit la majorarea venitului net din comisioane cu 13,9%, sau 6,4 milioane de euro, atingând la 52,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă 21% din total venituri operaționale. În 2018, grupul ProCredit și-a majorat volumul depozitelor cu 255 de milioane de euro la 3,8 miliarde de euro, în ciuda faptului că a micșorat semnificativ rețeaua sa de sucursale.

Raportul  dintre costuri și venituri sa îmbunătățit cu 3,4 puncte procentuale în anul financiar precedent, ajungând la 70,2% de la 73,6% în comparație cu 2017. Comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, cheltuielile cu personalul și cheltuielile administrative au scăzut cu 8,0%, sau 14,9 milioane EUR 171,4 milioane EUR.

Proporția capitalului de rangul 1 (CET1) a crescut de la 13,7% la sfârșitul anului 2017 la 14,4% la 31 decembrie 2018, depășind astfel 13%, după cum era planificat. Creșterea capitalului efectuată de ProCredit Holding, realizată în februarie 2018, a avut o influență semnificativă asupra acestui indicator.

Ca și în anii precedenți, o treime din profitul grupului urmează să fie distribuit acționarilor. Prin urmare, la Adunarea Generală Anuală din 17 mai 2019 va fi recomandată plata dividendelor în mărime de 0,30 EUR per acțiune.

Odată cu consolidarea conlucrării cu IMM-uril, grupul ProCredit se concentrează asupra impactului din activitatea proprie. În ceea ce privește performanțele nefinanciare, grupul își asumă un angajament ferm de a contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (SDG). Pe termen mediu, aceasta presupune creșterea ponderii creditelor ”verzi” în total portofoliul la 20% și asigurarea faptului că rezultate activitații grupului ProCredit sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2. Grupul ProCredit intenționează, să investească suplimentar în instruirea personalului astfel încât să-și consolideze nivelul de responsabilitate socială și ecologică, ca pilon esențial al responsabilității bancare.

Se așteaptă ca portofoliul de credite să crească cu 10% - 13% în decursul anului financiar 2019. De asemenea, se anticipează ca raportul dintre costuri și venituri să fie mai mic de 70%, iar profitul consolidat să se situeze între 48 - 55 de milioane EUR. Este de așteptat ca ponderea capitalului de rangul 1 (CET1 complet încărcată) în continuare să depășească 13%.

Raportul Anual al ProCredit Holding pentru anul 2018 , Raportul privind impactul non-financiar 2018 și Raportul de Transparența 2018 sunt disponibile începând de astăzi pe site-ul ProCredit Holding la https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/

Contact:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 951 437 138,
E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Despre ProCredit Holding AG & Co. KGaA

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, cu sediul în Frankfurt, Germania, este compania-mamă a grupului  ProCredit, grup orientat spre dezvoltare, format din bănci pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și care își concentrează operațiunile în Europa de Sud-Est și Europa de Est. În plus față de această prezență regională, grupul ProCredit este activ și în America de Sud și Germania. Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe segmentul Prime Standard al Bursei de Valori din Frankfurt. Acționarii principali ai ProCredit Holding AG & Co. KGaA includ investitorii strategici Zeitinger Invest și ProCredit Staff Invest (instrumentul de investiții al personalul ProCredit), DOEN Participaties BV, Banca de dezvoltare KfW și IFC (parte a Grupului Băncii Mondiale). În calitate de companie-mamă a grupului, în conformitate cu Legea bancară germană, ProCredit Holding AG & Co. KGaA este supravegheată la nivel consolidat de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) și de către Bundesbank. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul companiei la www.procredit-holding.com.

Declarații prospective

Acest comunicat de presa conține declarații referitoare la dezvoltarea de viitor si performanță financiara, precum și declarații referitoare la acțiunile sau evoluțiile viitoare care afectează ProCredit Holding și care pot constitui declarații anticipative. Aceste declarații se bazează pe planurile, estimările și prognozele disponibile în prezent pentru Managementul ProCredit Holding. Declarațiile prospective implică în mod natural riscuri și incertitudini.   În cazul în care unul sau mai multe dintre aceste riscuri sau incertitudini se materializează sau așteptările, ipotezele care stau la baza lor se dovedesc a fi incorecte, atunci rezultatele efective, performanțele și realizările (atât negative și pozitive) ale ProCredit Holding pot diferi semnificativ de cele exprimate sau implicite în perspectiva afirmație. ProCredit Holding nu își asumă nicio obligație și nu intenționează să actualizeze aceste declarații prospective sau să le corecteze în cazul unor evoluții diferite față de cele așteptate.