ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

 

 

Licitații încheiate în 2020

 

Denumirea licitației   Compania aleasă Termen de colaborare
1.

Licitația publică privind selectarea companiei pentru desfașurare audit extern privind întocmirea și raportarea către BNM și anume:

1. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor în scopuri prudențiale.

2. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor Corep în scopuri de supraveghere.

3. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor în vederea identificării și suprevegherii riscului de credit. 

4. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor cu privire la regimul rezervelor obligatorii.

5. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor privind unele operațiuni valutare.

6. Modul de întocmire de către bancă a rapoartelor cu privire la cardurile de plată.

7. Altele (conform Anexei 1, Tabel 7).   

 • Grant Thorton Audit SRL

 Pîna la indeplinirea obligatiunilor contractuale. 

2. Licitația publică privind selectarea companiei pentru prestarea serviciilor de evaluare
 • Evalestim SA

 • Proestim Grup SRL

 • Appraiser Imobil SRL

2 ani cu prelungire automată încă pe 1 an în caz de colaborare pozitivă
3.

Licitația publica privind selectarea companiei pentru desfășurarea audit extern in domeniile:

 1. Ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor despre activitatea anuală a băncii, situațiile financiare FINREP
 2. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 3. Analiza activităților externalizate ale Băncii 

 

 • KPMG Moldova SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
Pîna la finisarea si prezentarea raportului
4. Licitație privind selectarea companiei pentru procurarea Echipamentului IT - Servere HP
 •  Triomac SRL
Pîna la indeplinirea obligatiunilor contractuale. 
5.

Licitația publica privind selectarea companiei pentru desfășurarea audit extern in domeniile:

 1. Ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor despre activitatea anuală a băncii, situațiile financiare FINREP, fondul de garantare, rapoarte către grup și conformitate
 2. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 3. Analiza activităților externalizate ale Băncii 
 • KPMG Moldova SRL

 • Grant Thornton Audit SRL
 • Grant Thornton Audit SRL
Pîna la finisarea si prezentarea raportului
6. Licitația publică privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului IT: Workstation, Laptop, Monitor
 • Fors-Computer SRL

12 luni, cu posibilitate de prelungire

7. Licitația publica privind selectarea companiei de architectura și design Din motivul modificării procesului de lucru, nu a fost selectată nici o companie  
8. Licitația publică privind selectarea companiei pentru servicii de curățenie în oficiile băncii Din motivul modificării procesului de lucru, nu a fost selectată nici o companie  
9. Licitația publică privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului IT: UPS
 • I.C.S. SOFTLINE INTERNATIONAL S.R.L.

Pînă la indeplinirea condițiilor contractuale

10. Licitația publică privind selectarea companiei pentru procurarea echipamentului CISCO
 • I.C.S. SOFTLINE INTERNATIONAL S.R.L.
Pînă la indeplinirea obligațiunilor contractuale