ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Licitații încheiate în 2022

Nr. Denumirea licitației Compania aleasă Termen de colaborare
1.

Licitatie Publica privind selectarea companiei pentru confectionarea, transportarea si instalarea mobilierului in oficiile Bancii

 • IM Morello Mobila SRL
 • Miscare SRL
 • Polimobil SRL

36 luni

2. Licitație Publica privind selectarea companiei pentru prestarea serviciilor de paza tehnică, pază fizica, monitorizarea sistemului de semnalizare si paza, inclusiv sistemul anti incendiu și anti inundații in subdiviziunile si Zonele de auto deservire 24/7 ale Băncii, reacționarea operativa a echipajelor mobile la semnalele de alarma și semnalelor parvenite de la compania de monitorizare video, intervenția in situaţii excepţionale. Precum şi deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare pază-incendiu, instalare, pornire şi reglarea mijloacelor tehnice de securitate
 • AP Prosecutor SRL
36 luni
3.

Licitație Publica privind selectarea companiei pentru desfasurarea auditului extern în domeniile indicate mai jos și prezentarea rapoartelor necesare:

1. Ținerea evidenţei contabile si întocmirea Situatiilor Financiare anuale despre activitatea băncii penrtu anul de gestiune;

2. Situatiile financiare FINREP semianuale;

3. Fondul de garantare a depozitelor persoanelor fizice si juridice;

4. Raportarea catre grup și conformitate;

5. Prevenirea și combaterea spalarii banilor și finantarii terorismului pentru perioada 30.09.2021-30.09.2022;

6. Analiza activitaților externalizate ale băncii.

 

 • BDO Audit&Consulting SRL;
 • „Moore Stephens KSC” SRL;
 • S.A. „Grant Thornton Audit” SRL.

 

12 luni
4. Licitatie Publica privind selectarea companiei pentru servicii de proiectarea, montarea si deservirea cablurilor de retea (LAN) SRL “PROINIT CONSULTING 3 ani
5.

"Licitatie Publica pentru selectarea companiei pentru prestarea serviciului de inregistrare a gajului mobil din numele clientilor Bancii"

 • OM "Gaj Auto" SRL
 • OCN „ASICRED INVEST” SRL
36 luni
6. "Licitația Publica privind selectarea companiei pentru rezervarea si procurarea aviabiletelor"
 • Dedal Business Travel SRL
 • Go Perfect Travel SRL 
36 luni