ProCredit Bank

ProCredit Bank

Glosar

Eficienţa energetică
Îmbunătăţirea eficienţei energetice semnifică atingerea unui nivel de productivitate utilizând mai puţină energie (termică, electrică, cinetică) sau creşterea productivităţii cu păstrarea aceluiaşi consum de energie. În ambele cazuri este posibilă reducerea emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă. 
 
Energia regenerabilă
Energia regenerabilă provine din surse naturale, precum lumina solară, apă, energia eoliană şi geotermică, biomasă.  Avantajul utilizării acestor resurselor de energie regenerabilă constă în faptul că acestea sunt disponibile în cantităţi aproape nelimitate, reduc dependenţa de sursele tradiţionale şi nu poluează mediul înconjurător.
 
ECO credite 
ECO creditele sunt destinate finanţării investiţiilor care rezultă în economisirea energiei, creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de  CO2 care poluează atmosfera. 
 
Panou electric de control (aragaz) 
Permite ajustarea procesului tehnologic în funcție de necesitate, ceea ce contribuie la creşterea calităţii produselor şi reducerea consumului de energie.
 
Sistem de răcire 
Un aparat de climatizare care contribuie la îmbunătăţirea caracteristicilor aerului sau lichidului (încălzeşte sau răceşte). Aparatele de răcire sunt utilizate în cadrul sistemelor centralizate în scopul asigurării eficienţei maxime a producerii şi pot fi bazate pe apă sau aer.
 
Sistem de recuperare a căldurii
Un sistem care restabileşte căldura, adică  transmite energia obţinută din gazele de ardere din generatorul cu motor diesel sau din aburii din gradier/turnul de răcire, prin intermediul schimbătorului de căldură.
 
Ventilare
Sistemul mecanic sau echipamentul destinat circulării şi împrospătării aerului.
 
Proiect prietenos mediului înconjurător
Proiectul care contribuie la conservarea resurselor existente şi exercită un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
 
Biogaz
Tip de gaz ce conţine metan şi bioxid de carbon format prin descompunerea bacteriană a materiei organice şi este utilizat ca și combustibil. 
 
Biomasă
Materie primă vegetală, reziduri agricole şi vegetale utilizate ca și combustibil sau sursă de energie.
 
No-till 
No-till (denumită de asemenea tillage sau direct drilling) reprezintă o metodă de creştere a diferitor culturi fără arat. No-till este o tehnică agricolă care contribuie la creşterea cantităţii de apă ce pătrunde în sol, reţinerea materialelor organice şi circularea substanţelor nutritive.
 
Energie geotermică 
Energia obținută din căldura aflată în interiorul Pământului.
 
Colector solar
O instalaţie ce captează şi acumulează energia solară, fiind utilizată pentru încălzirea apei sau generarea electricităţii.