ProCredit Bank

ProCredit Bank

Proiectul Livada Moldovei

 

Livada Moldovei este un proiect finanţat de către BEI (Banca Europeană de Investiții), cu scopul de a facilita accesul agenților economici ce activează în ramura horticolă și industria conexă la mijloace investiționale ieftine. Proiectul urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului horticol din Republica Moldova. Banii vor fi investiţi în: tehnologizarea şi mecanizarea proceselor de producere primară în horticultură, dotarea cu sisteme de irigare şi antigrindină, modernizarea proceselor de procesare dar şi diversificarea pieţelor de desfacere pentru fructele moldoveneşti. Vor putea accesa credite preferențiale și agenții economici ce activează în industria conexă horticulturii. Valoarea investiţiilor va constitui 120 milioane de euro.

Caracteristici:

Scopul
Activităţile eligibile pentru finanţare sunt considerate cele ce ţin de:

• Sectorul de creştere a produselor hoticole, inclusiv:
  - Restructurarea şi revitalizarea plantaţiilor neproductive, plantarea noilor plantaţii;
  - Procurarea utilajelor agricole şi mecanizarea proceselor de îngrijire, culegere;
    Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/antiîngheţ/antigrindină;
• Sectorul de prelucrare a produselor horticole, inclusiv:
  - Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv a laboratoarelor;
  - Construcţia-renovarea halelor de producere;
• Modernizarea proceselor tehnologice de producere a utilajului pentru ambalarea/      sortarea/ calibrarea, a accesoriilor pentru înfiinţarea noilor plantaţii etc.

 
Suma maximă • Investiţii în horticultură – max. 5 000 000 EUR ;
• Invetiţii în plantarea/defrişarea livezilor şi plantaţiilor de struguri de masă, pepeniere. – max. 1 000 000 EUR;
• Pentru înfiinţarea plantaţiilor horticole – max. 10 000 EUR per hectar;
• Pentru defrişarea plantaţiilor necorespunzătoare – max. 1 000 EUR per hectar;
• Pentru înfiinţarea plantaţiilor horticole intensive – max. 30 000 EUR per hecta

 
Termen • De la 24 luni până la 120 luni.
Contribuție Suma finanţării de la BEI nu poate depăşi 50% din costul total al proiectului relevant, restul 50% al proiectului poate fi perceput din:
• Investiţii viitoare din propriile fonduri;
• Investiţii din surse creditare ale instituţiilor financiare;
• Investitii din surse bugetare;
• Investitii din grant de la diferiţi donatori .
 

Ratele procentuale pot fi vizualizate în Compartimentul Dezvăluirea informației

 

 

Suntem bucuroși să ne dezvoltăm împreună cu Dvs.!
ProCredit Bank. Banca pe care puteți conta.