ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Termeni şi condiţii

Informaţii juridice:

Banca Comercială ProCredit Bank este o societate pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Molodva în conformitatea cu legislaţia în vigoare şi a reglementărilor specifice ale Băncii Naţionale a Moldovei.

  1. Adresa sediu: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.

      2.  Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

      3.  Persoane autorizate din punct de vedere legal:

 

  • Irina Coroi-Jovmir, Preşedintele Comitetului de Conducere  
  • Vladimir Domentii, Adjunct al Preşedintelui Comitetului de Conducere
  • Andrei Taracanov, Adjunct al Preşedintelui Comitetului de Conducere

 

      4.  Număr de TVA: 0206758

Drepturi de autor:

Acest site este administrat de către ProCredit Bank, banca comercială care este organizată şi activează în conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare; cu excepţia cazurilor în care informaţia este specificată în mod diferit, ProCredit Bank îşi rezervă toate drepturile aferente site-ului. Acest lucru vizează în mod special textele, imaginile şi desenele grafice, inclusiv dreptul de plasare a acestor informaţii pe site. ProCredit Bank permite vizualizarea şi descărcarea întregului conţinut al site-ului doar în scopuri de informare necomercială şi/sau scopuri personale. Drepturile de autor interzic, în special, modificarea, reproducerea, traducerea şi stocarea acestui conţinut pe alte suporturi informaţionale, inclusiv în format electronic. ProCredit Bank este în drept să schimbe, să adauge sau să elimine informaţia de pe site, parţial sau în totalitate, în orice moment şi fără o informare prealabilă. Deasemenea, la discreţia Băncii aceasta are dreptul să înceteze temporar sau pentru totdeauna activitatea site-ului, fără a implica unele obligaţii.

Drepturi de autor: mărci, titluri, logo-uri

Mărcile, titlurile şi logo-urile ş.a. utilizate pe site sunt, cu excepţia cazurilor în care este specificat în mod diferit; protejate de drepturile de autor deţinute de ProCredit Bank, de deţinătorii de licenţă sau de proprietarii acestora, indiferent dacă ele sunt sau nu marcate corespunzător sau dacă au simbolul ®. Mărcile constituie în totalitate obiectul de reglementare al legislaţiei în vigoare cu privire la protecţia mărcilor. Se interzice prin lege utilizarea acestor mărci de către terţe persoane.

Clauza de limitare a responsabilităţilor

Corectitudinea informaţiei plasate pe site a fost verificată. Cu toate acestea, ProCredit Bank nu poartă răspundere pentru corectitudinea, precizia, actualitatea sau deplinătatea informaţiei plasate. În conformitate cu condiţiile răspunderii delictuale prevăzute de Codul Civil al Republicii Moldova, nu este acceptată nicio răspundere pentru prejudicierea directă sau indirectă care rezultă în urma utilizării site-ului, doar în cazul în care acest lucru a fost cauzat de vină. Utilizatorul poartă răspunderea pentru accesul şi utilizarea documentelor vizualizate pe site.

În cazul în care aveţi mai multe întrebări cu privire la pagina web, rugăm ne contactaţi la adresa de e-mail: mda.marketing@procredit-group.com