ProCredit Bank

ProCredit Bank

Alătură-te Echipei Noastre

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

 

 

ProCredit Entry Programme

ProCredit Bank oferă oportunitatea unică de dezvoltare profesională şi personală prin intermediul ProCredit Entry Programme . Acest program complex de training şi dezvoltare este unica posibilitate de a deveni parte a echipei ProCredit Bank. Toţi candidaţii potenţiali, care sunt interesaţi să se alăture echipei ProCredit Bank Moldova, trebuie să treacă procesul unei selecţii în şapte etape şi să absolvească cu succes ProCredit Entry Programme. ProCredit Entry Programme durează şase luni, se desfăşoară de două ori pe an şi reprezintă o introducere intensă în teoria şi practica bancară şi financiară dintr-o perspectivă responsabilă. Acest program este destinat profesioniştilor cu experienţă în diferite domenii, precum şi absolvenţilor recenţi ai universităţilor fără experienţă de muncă.

 

 

 

 

ProCredit Entry Programme oferă participanţilor şi echipei ProCredit o oportunitate unică de a evalua dacă aptitudinile şi calităţile personale corespund modului special de lucru al ProCredit. Acest program intensiv de instruire are ca scop de a comunica cunoştinţe fundamentale despre serviciile bancare în general şi despre filosofia noastră de afaceri în particular. Noi apreciem standardele profesionale înalte, iar ProCredit Entry Programme constituie una dintre pietrele de temelie ale politicii noastre. Noi încercăm să construim parteneriate de durată cu clienţii noştri, bazate pe încrederea reciprocă, iar calitatea programului nostru de recrutare şi metodele de instruire consistentă ne ajută să garantăm faptul, că deservirea clienţilor este la cel mai înalt nivel.

 

În cadrul ProCredit Entry Programme participanţii au posibilitatea de a studia diferite obiecte, care cuprind teme diverse, cum ar fi: protecţia mediului, crizele financiare, încălzirea globală, precum şi matematica şi contabilitatea. De asemenea, pe parcursul celor şase luni, participanţii la ProCredit Entry Programme fac cunoştinţă cu banca, cu filosofia de afaceri ProCredit, valorile etice şi istoria companiei. Ei au oportunitatea de a studia bazele activităţii bancare şi de a-şi dezvolta abilităţile de gândire critică în ceea ce ţine de responsabilitatea socială, educaţia financiară şi activitatea bancară responsabilă, precum şi de a înţelege mai clar rolul pe care îl are intermedierea financiară şi impactul acesteia asupra economiei ţării.

 

Pe durata celor şase luni, participanţii iau parte la cursuri dinamice şi interactive, caracterizate prin discuţii deschise continue, urmate de exerciţii practice în cadrul cărora conceptele învăţate la orele în clasă pot fi aplicate în situaţii reale. Programul solicită implicarea activă a participanţilor, precum şi timp pentru studiul individual. Sunt organizate proiecte şi activităţi în grup, precum şi călătorii în diferite regiuni ale ţării pentru a aplica în practică toate cunoştinţele.

 

  • Programul durează şase luni şi este organizat de două ori pe an. 
  • Programul se desfăşoară în or. Sofia, Bulgaria.
  • Limba de instruire și comunicare este engleza.
  • Prezența este obligatorie pe întreaga durată a programului.
  • ProCredit Bank va suporta toate cheltuielile legate de cazare, masă, transport și viză. 
  • Pe durata programului participanţii vor primi o remunerare lunară.
  • În cadrul ProCredit Entry Programme , dezvoltarea şi performanţa tuturor participanţilor este în de aproape monitorizată şi discutată în cadrul unor sesiuni de feedback regulate. Dacă performanţa unui participant este considerată nesatisfăcătoare, ProCredit Bank poate exclude participantul respectiv din program în orice moment.

 

După finisarea cu succes a celor şase luni de program, participanţilor le poate fi propusă încheierea unui contract de muncă cu banca, astfel ei îşi vor putea începe activitatea în una din filialele băncii sau în sediul principal. Ei vor avea posibilitatea să activeze într-o bancă etică şi să beneficieze de oportunităţile de dezvoltare profesională şi personală oferite de ProCredit.