ProCredit Bank

ProCredit Bank

Rata procentuală LIBOR 6М / EURIBOR 6М / TDA 9M / AIR 12M / AIR 6M

 

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu 15 decembrie 2021 intră în vigoare noi rate procentuale:

 

Rata procentuală

Începând cu

15 noiembrie 2021

(% anual)

Începând cu

15 decembrie 2021

(% anual)

LIBOR 6M 0.1585 % 0.2010 %
EURIBOR 6M - 0.5280 % - 0.5270 %
TDA 9M 0.00 % 0.00 %
AIR 12M 2.67 % 2.68 %
AIR 6M 2.69 % 2.72 %

 

Vă atragem atenția asupra faptului că ratele procentuale LIBOR / EURIBOR / TDA 9M / AIR12M / AIR 6M sunt rate variabile şi se modifică odată la 6 luni. Prin urmare, clienții a căror rată la credit este variabilă şi ataşată la LIBOR / EURIBOR / TDA 9M / AIR12M / AIR 6M, vor avea rate procentuale noi, iar graficul de rambursare va fi revizuit.
Rata LIBOR / EURIBOR este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în dolari SUA, EURO, sau indexate în Lei.
TDA 9M este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei, pe un termen mai mare de 1 an (pentru creditele eliberate pînă la data de 27 iunie 2016).
AIR12M este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei (pentru creditele eliberate începînd cu data de 28 iunie 2016).  
AIR 6M este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei (pentru creditele eliberate începînd cu data de 15 ianuarie 2017).                                                               
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rata medie procentuală la creditele debursate pe piața internațională. LIBOR este cel mai frecvent indicator al ratelor procentuale în lume, pe termen scurt, fiind calculat de către Asociația Bancherilor Britanici.
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) - rata minimă sau de bază la creditele debursate pe piaţa europeană. Indicatorul de referinţă este calculat de Federația Europeană Bancară, care reprezintă interesele instituțiilor de creditare în ţările din zona Euro, precum și Islanda, Norvegia, Elveția și Asociația Piețelor Financiare.
TDA 9M - rata dobânzii la depozitele la termen de 9 luni la ProCredit Bank 
AIR12M - rata de referință formată din media costului financiar al tuturor fondurilor atrase de către Bancă în ultimele 12 luni calculată la finele lunii precedente.
AIR 6M - rata de referință formată din media costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în ultimele 6 luni calculată la finele lunii precedente.
********************
Vă informăm că începînd cu 01 februarie 2017 indicele de referinţă EURIBOR luat în consideraţie la calcularea ratei dobînzii la credite va fi calculat la valoarea zero (în cazul revizuirei ratei procentuale), dat fiind faptul că acesta indică o valoare negativă.