ProCredit Bank

ProCredit Bank

Rata procentuală LIBOR 6М / EURIBOR 6М / TDA 9M / AIR 6M

 

Stimaţi clienţi,

Vă aducem la cunoştinţă că începând cu 15 martie 2023 intră în vigoare noi rate procentuale:

 

Rata procentuală

Începând cu

15 martie 2023

(% anual)

Începând cu

15 februarie 2023

(% anual)

LIBOR 6M USD 5.1004% 5.1387%
AIR 6M USD 2.02% 1.86%
EURIBOR 6M EUR 2.9880% 2.6930%
TDA 9M MDL 0.00% 0.00%
AIR 6M MDL 8.16% 7.74%

 

Vă atragem atenția asupra faptului că ratele procentuale LIBOR 6M USD / AIR 6M USD / EURIBOR 6M EUR / TDA 9M MDL / AIR 6M MDL sunt rate variabile şi se modifică odată la 6 luni. Prin urmare, clienții a căror rată la credit este variabilă şi ataşată la LIBOR 6M USD / AIR 6M USD / EURIBOR 6M EUR / TDA 9M MDL / AIR 6M MDL, vor avea rate procentuale noi, iar graficul de rambursare va fi revizuit.
Rata LIBOR 6M USD este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în dolari SUA sau indexate în Lei (pentru creditele eliberate până la data de 14 martie 2022). 
Rata AIR 6M USD este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele, care au fost debursate în dolari SUA sau indexate în Lei (pentru creditele eliberate începînd cu data de 15 martie 2022).
Rata EURIBOR 6M EUR este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele cu termen mai mare de 1 an, care au fost debursate în EURO, sau indexate în Lei.
TDA 9M MDL este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei, pe un termen mai mare de 1 an (pentru creditele eliberate pînă la data de 27 iunie 2016).
AIR 6M MDL este folosită pentru a calcula rata procentuală la creditele debursate în Lei  (pentru creditele eliberate începînd cu data de 15 ianuarie 2017).  
                                                            
LIBOR (London Interbank Offered Rate) - rata medie procentuală la creditele debursate pe piața internațională. LIBOR este cel mai frecvent indicator al ratelor procentuale în lume, pe termen scurt, fiind calculat de către Asociația Bancherilor Britanici.
AIR 6M USD - media pentru ultimele 6 luni a costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în USD (costul cheltuielilor din dobânzi, comisioane, inclusiv cele ce țin de garanțiile financiare aferente fondurilor respective, dacă există), calculată de către Departamentul Finanțe pentru luna precedentă.
EURIBOR (European Interbank Offered Rate) - rata minimă sau de bază la creditele debursate pe piaţa europeană. Indicatorul de referinţă este calculat de Federația Europeană Bancară, care reprezintă interesele instituțiilor de creditare în ţările din zona Euro, precum și Islanda, Norvegia, Elveția și Asociația Piețelor Financiare.
TDA 9M MDL - rata dobânzii la depozitele la termen de 9 luni în MDL la ProCredit Bank 
AIR 6M MDL media pentru ultimele 6 luni a costului financiar al fondurilor atrase de către Bancă în MDL (costul cheltuielilor din dobânzi, comisioane, inclusiv cele ce țin de garanțiile financiare aferente fondurilor respective, dacă există), calculată de către Departamentul Finanțe pentru luna precedentă.