ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Bănci сorespondente

 

Denumirea băncii Codul SWIFT Valuta
Principală bancă corespondentă în EUR
ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany PRCBDEFF EUR
Principală bancă corespondentă în USD
ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany PRCBDEFF USD
Bănci corespondente în RON
ProCredit Bank S.A., Bucharest, Romania MIROROBUXXX RON
Bănci corespondente în alte valute
ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany PRCBDEFF GPB, CHF, CNY