ProCredit Bank

ProCredit Bank

0800 000 10 Contact Centru

+373 22 27 07 07 pentru apeluri internaționale

Adresa juridică: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 65, oficiul 901, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

 

 

Programul pentru susținerea antreprenorilor ”373”

 

Programul guvernamental „373” are ca scop stimularea investițiilor în mediul de afaceri, a inovării și tehnologizării acestora, pentru stimularea creșterii economice. Programul este un mecanism, în care Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Instituției Publice „Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului” (ODA), subvenționează diferența ratei dobânzii pentru creditele destinate dezvoltării afacerilor. Astfel, sunt create condiții accesibile pentru implementarea proiectelor inovative de către antreprenorii din țara noastră.

 

 

Avantaje pentru afacerea ta:

► Suma maximă per beneficiar: 40 000 000 MDL sau echivalentul în USD/EUR;

► 7% pentru creditul în MDL;

► 3% pentru creditul în USD/EUR;

► Termenul maxim de compensare a dobânzii: până la 7 ani;

► Plan flexibil de rambursare;

► 0% comision pentru rambursare anticipată;

► 0.5% comision unic de acordare;

► Posibilitate de obținere a garanției ODA pentru garantarea împrumutului;

► Posibilitate de obținere a grantului de 10-15% din cadrul programului EU4Business

 

 

Activități eligibile pentru finanțare:

► Agricultură, silvicultură și pescuit;

► Industrie de prelucrare;

► Producție și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;

► Distribuție  apă, salubritate, gestionare  deșeuri, activități  de decontaminare;

► Transport și depozitare;

► Activități de cazare și alimentație publică;

► Informații și comunicații;

► Activități profesionale, științifice și tehnice;

► Artă, activități de recreere și de agrement;

► Învățământ;

► Sănătate și asistență socială.

 

 

Activități și bunuri neeligibile pentru finanțare:

► Costuri de bunuri și servicii ori cota-parte a acestora, finanțate în cadrul altor programe/proiecte de asistență și/ sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie;

► Orice tip de pierderi, inclusiv pierderi la schimb valutar;

► Recreditări, costuri de leasing, credite, inclusiv dobânzi și comisioanele aferente;

► Costuri de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor;

► Active circulante, materiale, consumabile, cheltuieli administrative;

► Cheltuieli de remunerare a personalului;

► Autoturisme destinate transportului de persoane;

► Terenuri, imobile cu destinație locativă sau administrativă, în conformitate cu Manualul Operațional;

► Cheltuieli cu privire la impozite, taxe, contribuții, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii la bugetul public național;

► Producție de armament, de tutungerie sau  activități ce țin de jocurile de noroc.

 

 

Pentru mai multe detalii Vă rugăm să contactați Banca la numărul 080 000 010 - apeluri naționale și +373 22 27 07 07 - apeluri internaționale sau aplicați AICI și Specialiștii Băncii vor reveni cu un apel.

 

ProCredit Bank – partenerul tău de încredere pentru istorii de succes!